a-lab giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế văn phòng ở Oslo

84

 a-lab có trụ sở ở Oslo đã được giao nhiệm vụ thiết kế văn phòng mới cho công ty dầu Nauy, StatoilHydro ở Oslo.Đề án của a-lab được chọn lựa từ 40 bài tham gia dự thi khác nhau. Tòa nhà văn phòng hiện đại, linh hoạt và thân thiện với môi trường, và có thể đưa vào sử dụng mùa thu năm 2012.

Bản vẽ phối cảnh thể hiện thiết kế và vị trí tòa nhà văn phòng mới của StatoilHydro cho khu vực Fornebu, Oslo.

C1 banner

Hợp đồng cho thuê các văn phòng StatoilHydro hiện tại ở Majorstua và Vækerø, Nauy có thời hạn đến mùa thu năm 2012, và mục tiêu của công ty hiện nay là tìm một giải pháp văn phòng sao cho tới thời điểm đó thì các hoạt động StatoilHydro ở Oslo đều đã sẵn sàng.

Tòa nhà không tiêu thụ nhiều năng lượng, các thiết bị sưởi và làm mát từng khu vực sẽ được sử dụng. Người ta cũng sẽ xây dựng công viên và vườn xung quanh tòa nhà.

Tòa nhà này sẽ được xây dựng bên cạnh văn phòng của Telenor và Aker

Svein Harald Storli, người chịu trách nhiệm về tài sản và văn phòng ở StatoilHydro nói “Chi phí thuê nhà, vận hành và bảo dưỡng dự tính sẽ thấp hơn tổng chi phí hiện tại cho các văn phòng chúng ta đã thuê ở khu vực Oslo,”

Tòa nhà văn phòng ở Fornebu gọi bởi 1 cái tên khá trừu tượng là  “5 bộ phận”, nó gồm có 5 cánh được nối lại với nhau để tạo thành hình ngôi sao.

Bản quy hoạch của tòa nhà nhấn mạnh vào kiến trúc và cảnh quan môi trường.

Tòa nhà cũng rất linh hoạt tương ứng với các cách thức làm việc cộng tác khác nhau, và liên quan đến khả năng thêm hay giảm đi số lượng văn phòng làm việc