Dưới đây là nội dung bức thư của Kiến lửa gửi báo Xây dựng Online (Cơ quan của Bộ Xây dựng ) vào ngày 18 tháng 11 năm 2009:

Kính gửi Báo Xây dựng online;

Tôi có ghé qua báo Xây dựng và có đọc bài viết này: https://baoxaydung.vn/Main.aspx?MNU=1122&chitiet=12320&Style=1

Bài này là bài viết trên trang www.kienviet.net (trang web do công ty tôi phát triển) được trang Ashui copy về.

Đề nghị quý báo khi khai thác lại bài viết cần ghi rõ bản quyền của trang web của chúng tôi: “Nguồn: www.kienviet.net”

Nguồn của bài báo trên trang WWW.KIENVIET.NET :

https://kienviet.net/bai-viet/chi-tiet/giai-thuong-holcim-khu-vuc-bac-mi

Trân trọng cảm ơn.

Không hiểu vì lý do gì mà đến giờ Báo Xây dựng online không hề có một hành động phản ứng trước quan điểm của Kiến Việt, phần trích dẫn nguỗn vẫn ghi là ASHUI.COM . Nhân đây cũng đề nghị các bạn nào có ý định đăng lại bài của KIENVIET.NET, xin hãy đọc kỹ điêu khoản của chúng tôi (Nằm ở phần chân – footer của trang web ). Đó cũng là một cách tôn trọng người viết và người dịch – Dịch cũng là lao động, mà lao động gì cũng cần được tôn trọng.

Nếu tiếp tục như thế này, e rằng những người trong nhóm viết bài của Kiến Việt cảm thấy bất công cho chính họ quá.

Chỉnh một trích dẫn nguồn chỉ mất 10 giây…………TẠI SAO ?

Rất hoan nghênh trang web của Bộ Xây Dựng https://www.moc.gov.vn đã kịp thời sửa chữa sai sót:

https://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?cmd=4&portionId=47&categoryId=66&articleId=29698&portalSiteId=6&language=vi_VN