Thiết kế công trình y tế – Kinh nghiệm của các chuyên gia Hoa Kỳ

119

Buổi thuyết trình của 02 chuyên gia Hoa Kỳ:

* Kiến trúc sư John Curtis Hoelscher
* Kỹ sư James Richard Lazzeri

Nội dung:

* Thiết kế công trình y tế – Kinh nghiệm của các chuyên gia Hoa Kỳ

(Healthcare design – American experiences)

image

Chương trình:

Buổi sáng (Địa điểm: Hội trường Thư viện – Trường Đại học Xây dựng)

8h00: Đón đại biểu và sinh viên
8h30: Phát biểu Khai mạc của Đại diện đơn vị tổ chức
Phát biểu của Đại diện tổ chức REI
9:00 Bài trình bày của Kiến trúc sư John Curtis Hoelscher
Bài trình bày của Kỹ sư James Richard Lazzeri
10:30 Trao đổi – thảo luận
11:00 Kết thúc

Buổi chiều – Dành cho sinh viên và giảng viên khoa Kiến trúc
(Địa điểm: Tầng 10 Nhà thí nghiệm – Trường Đại học Xây dựng)

14:30 Cách suy nghĩ và tiếp cận một Dự án thiết kế bệnh viện
Chia sinh viên thành nhiều nhóm nhỏ thực hành theo nhóm
17:00 Kết thúc

Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng – 55 Giải Phóng, Hà Nội
Liên hệ: ThS.KTS Nguyễn Hải Vân Hiền – 09.8732.4980
Nguồn: UAI

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng