Thiết kế công trình y tế – Kinh nghiệm của các chuyên gia Hoa Kỳ

93

Buổi thuyết trình của 02 chuyên gia Hoa Kỳ:

* Kiến trúc sư John Curtis Hoelscher
* Kỹ sư James Richard Lazzeri

Nội dung:

* Thiết kế công trình y tế – Kinh nghiệm của các chuyên gia Hoa Kỳ

(Healthcare design – American experiences)

image

Chương trình:

Buổi sáng (Địa điểm: Hội trường Thư viện – Trường Đại học Xây dựng)

8h00: Đón đại biểu và sinh viên
8h30: Phát biểu Khai mạc của Đại diện đơn vị tổ chức
Phát biểu của Đại diện tổ chức REI
9:00 Bài trình bày của Kiến trúc sư John Curtis Hoelscher
Bài trình bày của Kỹ sư James Richard Lazzeri
10:30 Trao đổi – thảo luận
11:00 Kết thúc

Buổi chiều – Dành cho sinh viên và giảng viên khoa Kiến trúc
(Địa điểm: Tầng 10 Nhà thí nghiệm – Trường Đại học Xây dựng)

14:30 Cách suy nghĩ và tiếp cận một Dự án thiết kế bệnh viện
Chia sinh viên thành nhiều nhóm nhỏ thực hành theo nhóm
17:00 Kết thúc

Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng – 55 Giải Phóng, Hà Nội
Liên hệ: ThS.KTS Nguyễn Hải Vân Hiền – 09.8732.4980
Nguồn: UAI