Tham khảo về lương dành cho nghề Kiến trúc trên thế giới

389

image

Một vài thông số về lương của ngành Kiến trúc tại một số quôc gia mà Kiến Việt khai thác từ trang www.payscale.com. Các Kiến tham khảo và cho ý kiến. Cuối bài viết có một cột khảo sát, nếu bạn nào có đủ kiên nhẫn hãy vào làm khảo sát về lương của nghề kiến trúc tại Việt nam.

1. Mỹ

Tính theo năm kinh nghiệm:

Tính theo loại hình lao động

2. Anh

Tính theo năm kinh nghiệm

Tính theo loại hình lao động

3. Australia

Tính theo năm kinh nghiệm

Tính theo loại hình lao động

4. Nam Phi

Tính theo năm kinh nghiệm

Tính theo loại hình lao động

5. Singapore

Tính theo năm kinh nghiệm

Tính theo loại hình lao động

5. Trung quốc

Tính theo năm kinh nghiệm

Tính theo loại hình lao động

6.Mexico

Tính theo năm kinh nghiệm

Tính theo loại hình lao động

Đây chỉ là thông số tham khảo lấy từ trang Payscale, các bạn hãy khảo sát mức thu nhập của mình ở đây

Create polls and vote for free. dPolls.com

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng

5 BÌNH LUẬN

  1. Em thiết nghĩ bảng lương chỉ đánh giá được một phần thu nhập thôi.

    Hơn nữa với khả năng của đội kiến em tin là mọi thứ rồi sẽ đến với các bác thôi!