Những chiếc ghế của Brodie

43

image

Nhà thiết kế Brodie Neil chẩn bị trưng bày 3 tác phẩm tại cửa hàng thời trang Rubin Chapelle – New York trong tuẫn lẽ thiết kế New York sắp tới. Từ ngày 16 tới ngày 21 tháng năm, Brodie sẽ trưng bày ghế dài “e-turn”, ghế đẩu @ và ghế “intro”. Tất cả các mẫu thiết kế trên đều có hình thức liền mạch dưới dạng lỏng ,hữu cơ .

image

Bàn “phản lực”

image

Ghế dài “e-turn”

image

image

Ghế đẩu @

image

Ghế “intro”

3 BÌNH LUẬN