Những chiếc ghế của Brodie

58

image

Nhà thiết kế Brodie Neil chẩn bị trưng bày 3 tác phẩm tại cửa hàng thời trang Rubin Chapelle – New York trong tuẫn lẽ thiết kế New York sắp tới. Từ ngày 16 tới ngày 21 tháng năm, Brodie sẽ trưng bày ghế dài “e-turn”, ghế đẩu @ và ghế “intro”. Tất cả các mẫu thiết kế trên đều có hình thức liền mạch dưới dạng lỏng ,hữu cơ .

image

Bàn “phản lực”

C1 banner

image

Ghế dài “e-turn”

image

image

Ghế đẩu @

image

Ghế “intro”

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng

3 BÌNH LUẬN