image

Vừa qua UBND quận Hoàn kiếm phát động cuộc thi “Thiết kế trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm” thu hút được nhiều đơn vị tư vấn thiết kế tham gia dự thi. Hôm qua ngày 22 tháng Tư năm 2008, cuộc thi đã chính thức công bố các phương án đoạt giải.

Giải thưởng bao gồm 2 giải: một giải A và một giải B.

1. Giải A:Công ty tư vấn Kiến trúc thuộc Hội KTS Việt nam

2. Giải B: Công ty cổ phần kiến trúc D&C

Theo đánh giá cá nhân của tôi, kết quả của cuộc thi thể hiện sự thừa nhận những giá trị mới mẻ của Ban tổ chức cũng như ban giám khảo, hi vọng, với ngày càng nhiều các kết quả như thế này, bộ mặt các công trình trụ sở của chúng ta sẽ thoát khỏi sự ám ảnh của bóng ma “Pháp cổ”

Xin giới thiệu các bạn các phương án:

1. Giải A:Công ty tư vấn Kiến trúc thuộc Hội KTS Việt nam

image

image

image

Phối cảnh mặt tiền

image

Mặt bằng tầng hầm

image

Mặt bằng tầng 1

image

Mặt bằng tầng 2

image

Mặt bằng tầng 3

image

Mặt bằng tầng 4

image

Mặt bằng tầng 5

image

Mặt bằng tầng 6

image

Mặt bằng tầng 7.

image

Mặt bằng tầng 8

image

Mặt cắt

2. Giải B: Công ty cổ phần kiến trúc D&C

image

Phối cảnh tổng thể

image

Phối cảnh góc

image

Mặt bằng tầng hầm

image

Mặt bằng tầng 1

image

Mặt bằng tầng 2

image

Mặt bằng tầng 3

image

Mặt bằng tầng 4

image

Mặt bằng tầng 5

image

Mặt bằng tầng 6

image

Mặt cắt

image

Mặt đứng

3. Một số phương án khác tham dự:

image

image

image

image

image

image

Tham khảo nhiệm vụ thiết kế tại đây:

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ : PHỤC VỤ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ HĐND-UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHẦN 1: MỤC TIÊU VÀ CĂN CỨ LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

1.1- Căn cứ thiết lập nhiệm vụ thiết kế

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH-11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7-2-2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29-9-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 5/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 229/2006/QĐ-TTg ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
Căn cứ Tuyển tập tiêu chuẩn XD Việt Nam do Bộ Xây dựng phát hành năm 1997.
Căn cứ Thông tư 05/2005/BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-KTQH ngày 03/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực hồ Gươm và phụ cận;
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành “Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu vực hồ Gươm và phụ cận;
Căn cứ Quyết định số 96/2000/QĐ-UB ngày 7/11/2000 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm;
Căn cứ Công văn số 3253/UB-KH&ĐT về việc hướng dẫn xử lý chuyển tiếp thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố theo nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 3280/QĐ-UB ngày 24-7-2006 của UBND thành phố Hà nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư¬ dự án xây dựng mở rộng Trụ sở HĐND – UBND quận Hoàn Kiếm;
Căn cứ Công văn số 149/UBND-KH&ĐT ngày 08-01-2007 của UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận việc tổ chức thi tuyển rộng rãi thiết kế kiến trúc công trình xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc HĐND – UBND quận Hoàn Kiếm;
Căn cứ công văn số 876/QH-KT-P2 ngày 16-6-2006 của Sở Quy Hoạch – Kiến trúc Hà Nội trả lời thông tin qui hoạch kiến trúc tại số 124-126 phố Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm;
Căn cứ công văn số 933/SNV-XDCQ ngày 04-12-2006 của Sở Nội vụ về việc xác nhận dự kiến giao chỉ tiêu biên chế năm 2007 của UBND quận Hoàn Kiếm
Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-SNV ngày 26-01-2007 của Sở Nội vụ về việc thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp của quận Hoàn Kiếm năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 15-3-2007 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc giao biên chế và hợp đồng làm công tác phục vụ cho các phòng chuyên môn trực thuộc UBND quận năm 2007.
Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-CTUBND ngày 22-3-2007 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về việc thông báochỉ tiêu biên chế đơn vị sự nghiệp năm 2007.
Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-CTUBND ngày 10-4-2007 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2007 cho Hội Chữ thập đỏ, Hội Luật gia.
Căn cứ Quyết định số 7808/QĐ-UB ngày 28-11-2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Căn cứ công văn số 2507/STC-QLCS ngày 13/7/2007 của Sở Tài Chính Hà Nội về quy mô diện tích sử dụng trụ sở làm việc HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm.

1.2- Tính chất, mục tiêu, yêu cầu:

1.2.1-Tính chất:

– Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm là công trình thuộc thể loại trụ sở văn phòng mang tính đặc thù về công năng sử dụng, có quy mô xây dựng và hình thức kiến trúc biểu trưng cho cơ quan lãnh đạo của quận Hoàn Kiếm trong giai đoạn phát triển mới.
1.2.2- Mục tiêu của nhiệm vụ thiết kế:
– Nhiệm vụ thiết kế là căn cứ để các tổ chức tư vấn thiết kế nghiên cứu đề xuất thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm, phương án quy hoạch, thiết kế cảnh quan kiến trúc khu vực xung quanh không gian Khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận.
– Làm cơ sở để chủ đầu tư và Ban giám khảo lựa chọn phương án kiến trúc công trình trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm.

1.2.3- Yêu cầu:

– Phương án thiết kế trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm phải thể hiện được ý nghĩa chính trị to lớn của công trình, có hình thức kiến trúc đẹp, trang trọng, đặc sắc, hài hoà với các công trình và cảnh quan xung quanh, với Khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận.

– Giải pháp thiết kế trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm cần đảm bảo yêu cầu: là nơi làm việc của cơ quan lãnh đạo của quận, là công trình tiêu biểu cho thời kỳ phát triển mới của quận Hoàn Kiếm và Hà Nội, kế thừa và phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống, sinh thái nhân văn, triết học thẩm mỹ cao.
– Công trình được xây dựng đảm bảo các trang thiết bị tiện nghi hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm và một số hoạt động đối ngoại, công cộng có ý nghĩa chính trị của quận.

Để đáp ứng được các yêu cầu về ý nghĩa, chức năng của công trình, cảnh quan kiến trúc khu vực và dự báo các biến động có thể gặp trong tương lai, bảo đảm khả năng thích dụng lâu dài thì quy mô, khối tích của công trình có thể cho phép lớn hơn nhu cầu trước mắt về diện tích sàn làm việc tính theo quy định hiện hành.

PHẦN 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ QUY HOẠCH, CẢNH QUAN VÀ KIẾN TRÚC ĐỐI VỚI KHU VỰC XÂY DỰNG

2.1. Vị trí: Khu đất xây dựng Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm tại số 124 – 126 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, (có bản đồ hiện trạng kèm theo). Khu đất được giới hạn như sau:

– Phía Bắc : giáp khu đất Tổng Công ty Cơ khí Giao thông.

– Phía Nam : giáp khu đất xây dựng khách sạn Phú Gia.

– Phía Đông : giáp phố Hàng Trống.

– Phía Tây : giáp khu đất Chùa Bà Đá.

Khu đất xây dựng Trụ sở nằm trong khu vực hiện có được giữ lại để chỉnh trang, nâng cấp thuộc qui hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận.

2.2. Diện tích khu đất:

– Tổng diện tích đất khoảng : 1.564 m2.

2.3. Đặc điểm hiện trạng:

2.3.1 Các công trình trong khu đất xây dựng:

Tại biển số nhà số 124 Hàng Trống có toà nhà làm việc cao 2 tầng và 4 tầng, toà nhà 2 tầng được xây dựng thời Pháp thuộc giáp phố Hàng Trống.

Tại biển số nhà 126 Hàng Trống có công trình cao 3 tầng hiện là trụ sở văn phòng và nhà hàng ăn uống.

2.3.2 Một số công trình liền kế khu đất xây dựng:

– Phía Đông (liền kề với phố Hàng Trống) đối diện là trụ sở Cục Thông tin cơ sở- Bộ Văn hoá- Thể thao- Du lịch (trước là Nhà Khai Trí Tiến Đức) công trình được xây dựng thời Pháp thuộc có hình thức kiến trúc Tân cổ điển theo phong cách phục hưng.

– Phía Nam là khu đất của Khách sạn Phú Gia đã phá dỡ dự kiến xây dựng công trình mới.

– Phía Tây là chùa Bà Đá có tên chữ là Linh Quang Tự được xây dựng từ thời Lê Thánh Tông (1460-1497) Chùa có tiền đường xây kiểu hình chữ nhất, trung đường xây theo kiểu chữ đinh, được nối liền với nhau tạo thành tổng thể kiến trúc tôn giáo hoàn chỉnh. Hiện nay, chùa là trụ sở chính của Thành hội phật giáo Hà Nội. Di tích đã được xếp hạng, do đó cần tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Di sản Văn hoá

– Phía Bắc là toà nhà 2 tầng xây dựng thời Pháp thuộc của Tổng công ty Cơ khí Giao thông.

Lưu ý các công trình trên có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan kiến trúc khu vực, do đó khi thiết kế công trình Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm đơn vị tư vấn cần nghiên cứu, tạo dựng mối quan hệ hài hoà, gắn bó với tổng thể.

2.4. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc đối với khu đất xây dựng công trình:

2.4.1 Nguyên tắc, yêu cầu chung:

Quy hoạch khu vực xây dựng Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

– Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng, tạo vẻ đẹp đặc sắc hài hoà trong tổng thể khu vực.

– Phù hợp với hình dáng, vị trí và kích thước ô đất.

– Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, các cơ quan, tổ chức có thể tiếp xúc, tìm hiểu, thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập của Quận, Thành phố và đất nước.

2.4.2. Yêu cầu cụ thể:

– Theo quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, khu đất này thuộc ô đất số 7. Song xét về vị trí cụ thể và cảnh quan tuyến phố có đặc trưng của Khu phố cũ, việc cải tạo và xây dựng công trình mới tại đây cần xem xét mối quan hệ về không gian với khu vực lân cận, đặc biệt là chùa Bà Đá và toà nhà của Cục Thông tin cơ sở- Bộ Văn hoá- Thể thao- Du lịch, đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc như sau :

+ Mật độ xây dựng trên ô đất : 70%

+ Chiều cao công trình : Khối công trình lớp ngoài giáp phố Hàng Trống không quá 16m, khối phía trong không quá 24m (tính từ cốt vỉa hè đến đỉnh mái) với độ lùi so với mặt nhà lớp ngoài ít nhất là 6m.

+ Đảm bảo không có bất kỳ chi tiết kiến trúc, kết cấu nào vượt ra ngoài phạm vi đất được sử dụng hợp pháp; Không mở cửa sổ tại nơi giáp ranh liền kề ≤2m; Đảm bảo các yêu cầu về an toàn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, kết cấu các công trình lân cận và vệ sinh môi trường theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

+ Bố trí tầng hầm để xe và các hạng mục kỹ thuật cho công trình theo quy định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chiều cao, chiều rộng, độ dốc, góc quay và PCCC…)

+ Quy hoạch tổng mặt bằng phải có bố cục không gian kiến trúc hiện đại, tạo sự hài hoà với cảnh quan kiến trúc khu vực, kết nối với các không gian mở, đóng góp vào bộ mặt kiến trúc đô thị.

2.5. Những vấn đề cần lưu ý:

– Xung quanh khu đất xây dựng có nhiều công trình có giá trị về kiến trúc: Chùa Bà Đá, Cục Thông tin cơ sở… và một số không gian cảnh quan khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đó xác định Tượng Lê Thái Tổ là kiến trúc chủ thể chi phối cảnh quan kiến trúc khu vực.

– Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm có các mặt chính được thiết kế đẹp, hài hoà, trong đó đặc biệt chú trọng mặt chính hướng Tây, Đông. Hướng chính của Trụ sở HĐND-UBND quận (hướng vào chính) phải được nghiên cứu trang trọng, thuận tiện khi sử dụng, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam và kết nối với không gian cảnh quan khu vực.

PHẦN 3- CHỨC NĂNG, QUY MÔ VÀ CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ HĐND-UBND QUẬN HOÀN KIẾM

Chức năng, quy mô của HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm được xác định trên cơ sở nhu cầu diện tích sử dụng của quận Hoàn Kiếm hiện tại và cả trong tương lai phát triển.

3.1. Chức năng

Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm là nơi làm việc của cơ quan lãnh đạo điều hành của quận Hoàn Kiếm với các chức năng chính sau:

– Nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND.

– Nơi làm việc của các phòng, ban các cơ quan khác thuộc UBND quận.

– Nơi tiến hành các cuộc họp của Thường trực HĐND,ĐUBN và các Phòng Ban, của UBND.

– Nơi tổ chức đón tiếp khách quốc tế và các đồng chí lãnh đạo và nhân dân, tổ chức họp báo.

– Nơi trưng bày, lưu giữ hình ảnh truyền thống của HĐND, UBND.

– Nơi làm việc của Trung tâm công nghệ thông tin quận, thư viện, lưu trữ.

3.2. Quy mô và cấp công trình:

– Công trình có thể nghiên cứu theo hướng gồm: từ 5-8 tầng nổi và 1 tầng hầm.

– Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 8.870 m2 (kể cả diện tích tầng hầm)

Trong đó:
+ Diện tích sàn khu làm việc: 7.770 m2

+ Diện tích sàn gara, để xe: 1.110 m2

– Cấp công trình : Cấp II theo Tiêu chuẩn và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

– Bậc chịu lửa : Bậc I quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

– Chống động đất : thiết kế kháng chấn theo yêu cầu kháng chấn đối với công trình cấp 2, quy định tại Mục 3.6.1, Điều 3.6, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; cấp động đất lựa chọn trong thiết kế kháng chấn cho công trình là cấp 8 ( theo thang MSK 64)

– Tiêu chuẩn thiết kế: sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam và tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài được phép áp dụng.

3.3. Cơ cấu diện tích, nội dung thiết kế của Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm:

3.3.1-Tổng diện tích nhà làm việc của HĐND-UBND quận bao gồm:

a- Diện tích làm việc cho cán bộ, công chức là diện tích của các phòng làm việc. Diện tích làm việc cho cán bộ, công chức là diện tích tính theo kích thước thông thuỷ, không bao gồm diện tích chiếm chỗ của cột, tường, các bộ phận hố kỹ thuật khác.

b- Diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật bao gồm: phòng khách, phòng họp, phòng tiếp dân, phòng tổng đài điện thoại, bộ phận thông tin, phòng quản trị hệ thống máy tính, hệ thống an ninh, phòng truyền thống, kho lưu trữ, thư viện, bộ phận ấn loát…(đơn vị tư vấn có thể đề xuất thêm các chức năng cần thiết và phù hợp khác)

c- Diện tích bộ phận phụ trợ và phục vụ bao gồm: các sảnh chính, sảnh phụ và hành lang, thường trực bảo vệ, khu vệ sinh, phòng y tế, kho…

d- Diện tích khác bao gồm: diện tích cầu thang, diện tích nhà để xe, phòng hội nghị, hội trường được thực hiện theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Diện tích (b + c) được tính theo nguyên tắc tối đa bằng 50% (a)

3.3.2- Bảng tổng hợp cơ cấu diện tích các đơn vị, bộ phận:

image

3.3.3- Bảng diễn giải cơ cấu diện tích các đơn vị, bộ phận:

image

image

image

image

3.4. Các yêu cầu thiết kế công trình:

3.4.1- Yêu cầu chung:

Công trình được nghiên cứu thiết kế hợp lý về quy hoạch, đẹp về kiến trúc, tiện dụng về công năng, hiện đại về trang thiết bị, thống nhất, gắn bó hài hoà với tổng thể cảnh quan kiến trúc khu vực lân cận hồ Gươm nói chung về quy hoạch, kiến trúc, công năng, bảo tồn, phát huy giá trị.

3.4.2- Các yêu cầu cụ thể:

a- Các giải pháp thiết kế kiến trúc:

– Phong cách kiến trúc: Phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, đánh dấu được thời đại xây dựng công trình. Ngôn ngữ kiến trúc và hình thức công trình: đặc sắc, hài hoà tuyến phố, cảnh quan khu vực trung tâm Thủ đô; phát huy các giá trị văn hoá kiến trúc truyền thống;

– Tổ chức không gian sáng tạo, linh hoạt; tận dụng không gian tầng mái, khai thác không gian ngầm đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt cũng như khả năng phát triển; xứng đáng là công trình kiến trúc tiêu biểu của quận Hoàn Kiếm và Thủ đô trong thời kỳ mới hội nhập.

– Tổ chức mặt bằng các tầng và giao thông hợp lý, tiện lợi cho việc sử dụng; phù hợp với yêu cầu kiến trúc công sở nghiêm trang nhưng vẫn gần gũi, dễ tiếp cận và ứng xử văn hoá, hài hoà với cảnh quan thiên nhiên;

– Tận dụng tối đa giá trị khu đất, giá trị cảnh quan khu vực để có thể khai thác sử dụng công trình hoạt động ngày đêm theo hướng văn minh nhưng không được ảnh hưởng đến chức năng, dây chuyền sử dụng chính của loại hình công trình trụ sở;

– Công năng phù hợp với nhu cầu sử dụng, quan hệ giữa các khu với các phòng làm việc hợp lý.

– Hội trường, phòng họp đảm bảo tính trang trọng, thuận tiện khi sử dụng.

– Phòng khánh tiết, phòng họp của thường trực HĐND-UBND quận…nên có chiều cao hợp lý để tăng tính thẩm mỹ và trang trọng.

– Trang trí nội thất, ngoại thất đẹp, phù hợp với yêu cầu sử dụng và thể hiện được đặc tính văn hoá của Hà Nội.

– Khu phụ trợ được thiết kế đáp ứng yêu cầu sử dụng của người làm việc trong toà nhà, đại biểu dự họp, khách mời…Lưu ý đến lối đi và khu vệ sinh của người tàn tật, đặc biệt tại các khu vực đón tiếp khách.

– Sử dụng vật liệu xây dựng tiên tiến phù hợp với yêu cầu sử dụng cũng như chức năng của từng khu vực, phòng ban; đảm bảo tính hiện đại bền vững, thích ứng thời tiết khí hậu, thân thiện với môi trường.

– Các giải pháp kiến trúc, công nghệ kinh tế, phù hợp và khả thi.

b- Các giải pháp kỹ thuật:

Tất cả các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị cho công trình như hệ thống thang máy; hệ thống điện, điều hoà không khí, ánh sáng, âm thanh, thông tin liên lạc, an ninh, phòng cháy chữa cháy…đảm bảo hiện đại, đồng bộ, tiên tiến, an toàn cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo tính kinh tế trong đầu tư, vận hành và bảo trì.

– Kết cấu công trình:

Hiện đại, an toàn, bền vững, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được các yêu cầu về tổ chức không gian và thẩm mỹ kiến trúc.

– Cấp điện và chiếu sáng:

Đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn cho toàn bộ công trình thông qua trạm biến áp. Máy phát có hệ số dự phòng cao. Các thiết bị điện phải hiện đại, đồng bộ và an toàn. Có giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng hợp lý ánh sáng tự nhiên.

– Hệ thống viễn thông:

Hệ thống thông tin hiện đại, đảm bảo liên lạc an toàn, liên tục.

– Hệ thống mạng máy tính: có liên hệ với bên ngoài.

– Hệ thống điều hoà không khí:

Bao gồm các máy điều hoà trung tâm được điều khiển tự động, kết hợp máy điều hoà cục bộ tại những vị trí thích hợp để tiện sử dụng và đảm bảo yêu cầu kinh tế.

– Cấp, thoát nước:

Nguồn nước cấp từ mạng lưới chung của Thành phố, đảm bảo cung cấp cho tất cả các hoạt động đồng thời 24giờ/ ngày; có bể nước dự phòng, bể nước cứu hoả, phù hợp với quy định về phòng cháy chữa cháy.

Hệ thống thoát nước riêng, được xử lý trước khi thoát ra mạng công cộng.

– Tổ chức giao thông:

Tổ chức giao thông nội bộ phải phù hợp và thuận tiện; có lối thoát an toàn đảm bảo thoát người khi có sự cố.

Lối lên xuống khu vực đỗ xe ngầm không được ảnh hưởng đến giao thông chung và cảnh quan của khu vực.

Có lối đi riêng, thuận lợi cho người khuyết tật sử dụng.

– Các hệ thống camera: hệ thống camera phục vụ an ninh được liên hệ với bộ phận quản lý điều hành an ninh và kỹ thuật quản lý toà nhà.
– Hệ thống điều hành quản lý toà nhà (Building Management System –BMS): thiết kế chức năng điều khiển, giám sát hệ thống kỹ thuật trong toà nhà phù hợp với chức năng sử dụng.

d- Các giải pháp về an ninh:

Bảo đảm an ninh cho công trình với các hệ thống kỹ thuật bao gồm:

+ Hệ thống giám sát an ninh, ghi hình bằng camera quan sát toàn bộ vòng trong, các phòng làm việc chính, phòng họp chính, vòng ngoài, tầng hầm.

+ Các hệ thống cần thiết khác

Toàn bộ các hệ thống kỹ thuật nêu trên yêu cầu thiết kế, sử dụng thiết bị đồng bộ, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, có một bộ phận kỹ thuật chỉ huy điều hành.

e- Các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy:

– Hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn cao nhất, thuận lợi cho sử dụng.

– Sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, có độ tin cậy cao, có sự liên hệ thông tin trực tiếp tới đơn vị chữa cháy trung tâm của Thành phố.
– Sử dụng tối đa các vật liệu khó cháy, không cháy.

– Có giải pháp ngăn cháy lây lan giữa các phòng, giữa các khu vực.

– Có giải pháp chống cháy đặc biệt đối với các nơi: Hội trường; Phòng họp thường trực HĐND- UBND, Phòng khánh tiết, lưu trữ

– Đảm bảo thoát nạn nhanh chóng khi có sự cố, có lối lên mái từ các buồng thang.

– Có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố.

– Có đường cho xe chữa cháy tiếp cận với các mặt của công trình.

– Đủ các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ.

g- Các yêu cầu về kinh tế:

– Sử dụng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tiên tiến.

– Chi phí hợp lý để công trình có chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra, đảm bảo sự hợp lý giữa chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành, bảo trì công trình.

PHẦN 4: CÁC YÊU CẦU KHÁC

4.1. Nhiệm vụ thiết kế này được xác lập dựa trên các tiêu chí xây dựng một trụ sở cơ quan công quyền hiện đại, lịch sự, văn minh là cơ sở để tổ chức tư vấn thiết kế nghiên cứu đề xuất, phù hợp phương án thiết kế đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

4.2.Tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất bổ sung những nội dung mà trong nhiệm vụ thiết kế công trình chưa đề cập hết nhằm đảm bảo đáp ứng cao nhất các yêu cầu sử dụng đối với Trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm

4.3. Các số liệu về diện tích sử dụng nêu trên là yêu cầu tối thiểu. Trường hợp có đề xuất bổ xung các chức năng cần thiết và hợp lý, diện tích sử dụng có thể tăng thêm tương ứng nhưng không quá 9.000m2 sàn.

4.4. Quá trình nghiên cứu, thiết kế cho phép sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài phù hợp và được phép áp dụng./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Công Khôi

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
145 head
AR Award dành cho các kiến trúc nổi bật 2007

AR Awards là giải thưởng lớn nhất và danh giá nhất dành cho các kiến trúc sư trẻ trên toàn Read more

157 head
AR Award 2006: Cầu bộ hành

Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm đoạt giải thưởng này năm 2006. Đầu tiên là công Read more

161 head
AR Award 2006: Trung tâm trị liệu tâm thần trẻ em

Trong số nhiều công trình dự thi đến từ Nhật bản, trung tâm trị liệu dành cho trẻ rối loạn Read more

168 head
AR Award 2006: Ngôi trường xây thủ công

Một vấn đề thường diễn ra là khát vọng vươn tới hiện đại tại các nước đang phát triển lại Read more

190 head
Phỏng vấn Jean Nouvel

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts Read more

do hoa da phuong tien head
Đồ họa đa phương tiện

Công nghệ hình ảnh đang tiến theo xu hướng: từ hình ảnh 2D trên film, giấy ảnh, màn ảnh... tiến Read more