MMA architects 4: cập nhật về dự án nhà cát tại Design Indaba

118

image

Dưới đây là một loạt hình ảnh cập nhật về dự án “nhà cát” của MMA architects 4 (đã được đề cập ở kỳ trước) tại Freedom Park tại Cape Town, Nam Phi Công trình này nằm trong chương trình “Housing 10×10”, áp dụng công nghệ túi cát của hệ thống xây dựng Ecobeam, hiện tầng 1 đã được trát và ván khuôn thì dựng cho phần tầng trên cùng. Như cac bạn đã biết, mỗi ngôi nhà trong dự án Housing 10×10 trị giá 65,000 Rand (£4,300/$8,600).

image

image

image

image

image

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng