Giải thưởng Kiến trúc 2008 tuyển chọn và trao Giải thưởng cho các tác phẩm kiến trúc được thực hiện trong 2 năm 2006 – 2008, bao gồm các giải thưởng sau :

I. GIẢI THƯỞNG LỚN (GRAND PRIX)

Giải thưởng lớn (Grand prix) dành cho một tác phẩm xuất sắc trong kỳ Giải thưởng 2008

II. BỘ GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO THỂ LOẠI TÁC PHẨM KIẾN TRÚC

Từng thể loại có các giải Nhất, Nhì, Ba và Giải thưởng của Hội đồng, gồm có :

2.1. Công trình công cộng: Công trình Trụ sở – Công trình y tế chăm sóc sức khỏe – Công trình thương mại dịch vụ – Công trình thể thao – Công trình văn hóa, tưởng niệm.

2.2. Công trình nhà ở:

Nhà ở: Chung sư, biệt thự, tái định cư, công nhân, sinh viên, chính sách, vùng ngập lụt, vùng núi cao, liền kề, thương mại, xã hội …

2.3. Công trình trùng tu và tôn tạo di tích, công trình tưởng niệm.

Đối với tất cả các thể loại công trình kiến trúc.

2.4. Công trình nội thất, ngoại thất:

Nội ngoại thất của các thể loại công trình kiến trúc, thiết kế phong cảnh kiến trúc, sân vườn …

2.5. Lĩnh vực quy hoạch.

– Quy hoạch chung xây dựng đô thị. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

– Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn.

– Thiết kế đô thị.

2.6. Ấn phẩm kiến trúc

– Sách đã xuất bản (gồm có sách viết, sách dịch)

– Tập hợp các bài báo đã đăng tải trên báo chí. Bài viết phê bình kiến trúc.

III. TIÊU CHÍ XÉT GIẢI.

3.1. Đối với Giải thưởng lớn (Grand prix).

Là tác phẩm có giá trị nổi trội trong các thể loại, có ý tưởng sáng tạo, có tính xã hội sâu sắc, có giá trị trong khoa học và nghệ thuật kiến trúc cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài, tiêu biểu cho hoạt động kiến trúc Việt Nam trong 2 năm trở lại đây.

3.2. Đối với bộ giải thưởng cho các tác phẩm.

Tiêu chí được vận dụng trong tất cả các thể loại tác phẩm: Ưu tiên đối với các tác phẩm đã ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến (ánh sáng, năng lượng, bố cục không gian, vật liệu mới v.v …).

3.2.1. Tác phẩm là công trình kiến trúc:

– Ý tưởng mới, đặc sắc, kết hợp sáng tạo hiện đại với truyền thống, tạo được nét riêng.

– Khai thác tốt mối quan hệ giữa cảnh quan kiến trúc và môi trường xung quanh.

– Giải pháp đảm bảo công năng hoạt động, hợp lý về kinh tế kỹ thuật.

– Giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người và môi trường lao động, học tập, nghỉ ngơi.

– Đảm bảo tính khoa học khách quan đối với công trình trùng tu tôn tạo.

3.2.2. Tác phẩm nội thất, ngoại thất:

– Tổ chức không gian phù hợp công năng, phù hợp đối tượng sử dụng.

– Sử dụng vật liệu, các phương tiện, các thành phần liên quan đạt hiệu quả thẩm mỹ và tiện nghi.

– Tạo được ấn tượng độc đáo.

3.2.3. Tác phẩm quy hoạch:

– Có ý tưởng sáng tạo trong khai thác địa hình, cảnh quan và đặc thù văn hóa xã hội của địa điểm.

– Đảm bảo công năng hoạt động và mối quan hệ với các khu vực xung quanh tốt nhất cho sản xuất, kinh doanh và đời sống con người.

– Bố cục không gian kiến trúc, mới, hài hòa, có tính hiện thực.

3.2.4. Ấn phẩm kiến trúc.

– Có tính khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, cung cấp kiến thức và cập nhật các thông tinh về kiến trúc.

– Góp phần mở rộng và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho kiến trúc sư và phổ cập hiểu biết về kiến trúc trong cộng đồng.

– Khuyến khích các sáng tác theo định hướng kiến trúc: phù hợp công năng, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. Đồng thời phê phán các kiến trúc đi ngược với định hướng kiến trúc trên tinh thần xây dựng, đóng góp vào sự phát triển lành mạnh nền kiến trúc.

IV. TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC NĂM 2008:

Các tác giả kể cả người nước ngoài có tác phẩm kiến trúc tại Việt Nam và tác giả Việt Nam có tác phẩm kiến trúc ở nước ngoài.

Tác phẩm dự Giải thưởng Kiến trúc là tác phẩm đã được công bố và chưa tham dự Giải thưởng Kiến trúc.

V. GIẢI THƯỞNG:

– Giải thưởng lớn (Grand prix):

Bằng chứng nhận của Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc, biểu tượng Giải thưởng Kiến trúc và tiền thưởng 30.000.000 đ.

– Giải thưởng cho từng thể loại công trình:

Bằng chứng nhận của Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc, biểu tượng và tiền thưởng :

+ Giải Nhất : Biểu tượng và tiền thưởng 20.000.000 đ

+ Giải Nhì : Biểu tượng và tiền thưởng 15.000.000 đ

+ Giải Ba : Biểu tượng và tiền thưởng 10.000.000 đ

+ Giải thưởng của Hội đồng : 8.000.000 đ

– Giải tập thể (các đơn vị, Hội KTS cơ sở, công ty tư vấn thiết kế): 5.000.000 đ/ đơn vị

– Giải thưởng kiến trúc sư trẻ (dưới 35 tuổi – kể từ năm công bố tác phẩm): 5.000.000 đ/giải.

– Giải thưởng của Nhà tài trợ, hoặc các Bộ, Ngành cho các thể loại hoặc giải pháp kỹ thuật, vật liệu …

VI. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG.

Tùy theo tình hình điều kiện của tỉnh (thành phố); việc tiếp nhận hồ sơ dự Giải thưởng Kiến trúc và trao Giải có các trường hợp sau:

6.1. Ở tỉnh (thành phố) thành lập “Ban vận động tổ chức Giải thưởng Kiến trúc tỉnh” (thành) viết tắt: ”Ban GTKT”. Ban GTKT tiếp nhận hồ sơ tác phẩm dự Giải và tổ chức mời chuyên gia nghiên cứu, nêu lên những nhận xét cho từng tác phẩm và gửi toàn bộ tác phẩm cùng với những nhận xét của Ban GTKT đến Hội đồng GTKT.

6.2. Nhằm tuyên truyền thành quả kiến trúc tại địa phương và khuyến khích tác giả; Tùy theo tình hình của tỉnh (thành), trước khi gửi các tác phẩm lên Hội đồng GTKT, có thể tổ chức trưng bày triển lãm và trao Giải thưởng Kiến trúc của địa phương.

6.3. Hội đồng GTKT sẽ hỗ trợ một phần kinh phí trong việc trao Giải thưởng của Ban GTKT và triển lãm ở tỉnh (thành).

6.4. Tại các tỉnh (thành) có điều kiện thành lập Ban GTKT thì các tác giả có tác phẩm được thực hiện tại tỉnh (thành) nộp hồ sơ dự Giải cho Ban GTKT.

Tỉnh (thành) chưa lập Ban GTKT; tác giả gửi hồ sơ dự Giải đến Văn phòng Hội đồng GTKT.

VII. HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ GTKT 2008.

7.1. Tác phẩm Quy hoạch:

a. Các bản vẽ (khổ giấy A3 – 29 x 41 cm hoặc lớn hơn) gồm:

– Bản đồ địa hình hiện trạng

– Tổng mặt bằng và mặt bằng chi tiết

– Sơ đồ giao thông và hệ thống kỹ thuật hạ tầng

– Quy hoạch phát triển không gian – kiến trúc (các bản vẽ minh họa, ảnh chụp hiện trạng, mô hình)

b. Thuyết minh: Chủ yếu nêu ý tưởng sáng tác hoặc nét đặc trưng của tác phẩm.

c. Các thông tin cần thiết:

– Năm thiết kế

– Năm phê duyệt.

– Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có)

– Các vấn đề có liên quan (nếu có).

d. Đĩa hình chứa các nội dung đồ án thiết kế, ảnh.

e. 1 ảnh chân dung tác giả 3 x 4 cm.

f. 1 bản đăng ký tham dự GTKT (theo mẫu mục VIII).

7.2. Tác phẩm là công trình kiến trúc và nội ngoại thất.

a. Các bản vẽ chính (khổ A3 – 29 x 41 cm) gồm:

– Mặt bằng vị trí, mặt bằng toàn thể.

– Mặt bằng các tầng

– Các mặt đứng và mặt cắt tiêu biểu

– Ảnh công trình (cần có ảnh đẹp để tăng giá trị thẩm mỹ).

b. Thuyết minh (chủ yếu nêu ý tưởng sáng tạo).

c. Các thông tin cần thiết.

– Năm thiết kế

– Năm hoàn thành xây dựng

– Địa điểm xây dựng

– Diện tích khu đất

– Tổng diện tích sàn

– Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có).

d. Đĩa hình chứa nội dung đồ án thiết kế, ảnh chụp.

e. 1 ảnh chân dung tác giả 3 x 4 cm.

f. 1 bản đăng ký dự Giải (xem mục VIII)

VIII. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ GTKT

Mỗi tác phẩm gửi 1 phiếu đăng ký với nội dung :

– Tên tác phẩm (ghi thống nhất trong các bản vẽ và tờ bìa hồ sơ).

– Địa danh xây dựng công trình

– Thể loại tác phẩm (công trình, quy hoạch, nội thất … )

– Tên tác giả (tên của người sáng tác. Người giúp tác giả thể hiện nội dung tác phẩm không được xem là tác giả).

– Năm sinh: đối với tác giả dưới 35 tuổi (kể đến năm công bố tác phẩm)

– Địa chỉ : + Ghi số nhà, đường phố …

+ Nơi tiện liên lạc

+ Trụ sở làm việc

+ Điện thoại

IX. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ GTKT.

– Hạn gửi hồ sơ cho Ban GTKT tỉnh/ thành phố do Ban GTKT các tỉnh/ thành phố thông báo.

– Các ban GTKT và trường hợp tác giả gửi trực tiếp cho Hội đồng GTKT: Hạn cuối cùng ngày 30 tháng 09 năm 2008.

– Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng GTKT – 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Tel : 04.9363253 Fax : 04.9349240

Mọi thông tin cần thiết, xin liên hệ:

KTS. Trần Thanh (0904.278082)
KTS. Nghiêm Hồng Hạnh (0904.240240)

Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc xin mời các kiến trúc sư và tác giả kiến trúc nhiệt thành hưởng ứng Giải thưởng Kiến trúc 2008.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

KTS. NGUYỄN TẤN VẠN

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
145 head
AR Award dành cho các kiến trúc nổi bật 2007

AR Awards là giải thưởng lớn nhất và danh giá nhất dành cho các kiến trúc sư trẻ trên toàn Read more

157 head
AR Award 2006: Cầu bộ hành

Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm đoạt giải thưởng này năm 2006. Đầu tiên là công Read more

161 head
AR Award 2006: Trung tâm trị liệu tâm thần trẻ em

Trong số nhiều công trình dự thi đến từ Nhật bản, trung tâm trị liệu dành cho trẻ rối loạn Read more

168 head
AR Award 2006: Ngôi trường xây thủ công

Một vấn đề thường diễn ra là khát vọng vươn tới hiện đại tại các nước đang phát triển lại Read more

190 head
Phỏng vấn Jean Nouvel

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts Read more

do hoa da phuong tien head
Đồ họa đa phương tiện

Công nghệ hình ảnh đang tiến theo xu hướng: từ hình ảnh 2D trên film, giấy ảnh, màn ảnh... tiến Read more