Andrés Moreno:đèn ‘lamparas caseus’

171

image

Đây là bộ đèn trong bộ sư tập đèn ‘lamparas caseus’ của Andrés Moreno, một sinh viên kiến trúc tại Medelin, Columbia. Chúng có hình dáng giống như những miếng pho mát thụy sỹ lớn, được làm từ các tấm MDF và có chiều cao ừ 10 -90 cm.

image

image

C1 banner

image

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng