AD11: Văn phòng công ty CIME SC

45

Công trình nằm tại khu dân cư truyền thống Analco do đó ý đồ của KTS là hướng nội…
Thiết kế: Cty thiết kế AD11
KTS Francisco J. Gutiérrez Peregrina
KTS Salvador Macias Corona
www.ad11.com.mx

Thi công: Cty AD11
KTS Emmanuel Soto Fonseca
Kỹ sư Cristóbal Romero I.

Khách hàng: CIME SC

Năm thiết kế: 2005
Năm hoàn thành: 2006
Địa điểm: 397 Constitution Street – phường Analco – Guadalajara, Jalisco
Diện tích xây dựng: 640 m2
Diện tích đất: 472 m2
Ảnh: Mito Covarrubias Myth Covarrubias
Giải thưởng: Giải thưởng kiến trúc 2 năm 1 lần Jalisco

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image