AD11: Văn phòng công ty CIME SC

68

Công trình nằm tại khu dân cư truyền thống Analco do đó ý đồ của KTS là hướng nội…
Thiết kế: Cty thiết kế AD11
KTS Francisco J. Gutiérrez Peregrina
KTS Salvador Macias Corona
www.ad11.com.mx

Thi công: Cty AD11
KTS Emmanuel Soto Fonseca
Kỹ sư Cristóbal Romero I.

Khách hàng: CIME SC

Năm thiết kế: 2005
Năm hoàn thành: 2006
Địa điểm: 397 Constitution Street – phường Analco – Guadalajara, Jalisco
Diện tích xây dựng: 640 m2
Diện tích đất: 472 m2
Ảnh: Mito Covarrubias Myth Covarrubias
Giải thưởng: Giải thưởng kiến trúc 2 năm 1 lần Jalisco

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng