Ezzzy của Sung Woo Park

59

image

Sản phẩm sáng tạo này của một designer tại Seoul Hàn quốc với 6 năm kinh nghiệm: Sung Woo Park. Ezzzy là một máy ảnh giúp người sử dụng dễ dàng chụp và load ảnh vào máy tính mà không cần bất cứ loại cáp nào, ống ngắm nằm ngay tầm mắt người dùng.

image

image