Cửa sổ “Mộc cầm” của Will Gurley

54

Kienviet.Net: Hãy biến cửa sổ của bạn thành một “Mộc cầm”, một ý tưởng hay phải không nào ? Giờ đây với sản phẩm “” của Will Gurley , khung cửa nhà bạn đã thêm một chức năng mới, chơi nhạc. Hãy tưởng tượng với sản phẩm này, con của bạn sẽ có cơ hội trưởng thành cùng âm nhạc…một cách dễ dàng… Nếu có sản phẩm này tại Việt nam, tôi sẽ mua !!!

image

image

C1 banner

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng