Giải thưởng Holcim Awards cho các dự án xây dựng bền vững 2008

57

image

Trích từ trang tin của Holcim Foundation: Zurich/Thụy Sĩ, Ngày 4 tháng 01 năm 2008 – Sách hướng dẫn giới thiệu về cuộc thi Holcim Awards đã có bản dịch tiếng Việt. Các dự án tham gia cuộc thi có thể nộp bài trễ nhất vào ngày 29 tháng 02 năm 2008 tại trang web: www.holcimawards.org.

Sách hướng dẫn bằng tiếng Việt cung cấp các thông tin hỗ trợ cho các đối tượng dự thi người Việt vì mẫu tham dự cuộc thi Holcim Awards trên trang web toàn bộ bằng tiếng Anh. Cuốn sách này sẽ giải thích rõ các yêu cầu của mỗi phần trên mẫu dự thi và cung cấp một cái nhìn tổng quát về các tiêu chí của xây dựng bền vững. Những tiêu chí này sẽ đo lường mức độ một dự án đóng góp cho sự phát triển bền vững đến đâu và đồng thời là tiêu chí để ban giám khảo dựa vào để đánh giá các dự án tham gia cuộc thi.

Cuộc thi mở ra cho tất cả mọi người liên quan đến các lĩnh vực của xây dựng bền vững như kiến trúc sư, nhà quy hoạch, kỹ sư hoặc chủ dự án. Tổng giá trị giải thưởng cho năm cuộc thi khu vực và một cuộc thi toàn cầu lên đến 2 triệu USD. Sách hướng dẫn có cả hai loại độ phân giải cao và thấp bằng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác tại địa chỉ: http://www.holcimfoundation.org/T531/Step-by-stepguide.htm www.holcimawards.org [email protected]

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng