Gá để xe đạp và ghế dài của Roel Vandebeek

50

Dưới đây là thiết kế của nhà thiết kế Roel Vandebeek cho công ty Wolters, một công ty thiết kế thiết bị đường phố. Biết bao giờ chúng ta có những thiết bị như thế này hiện diện trên đường phố Việt nam, biết bao giò mọi người lại đi xe đạp trở lại. Nhớ cái gá để xe đạp bằng sắt uốn của ngày xưa quá.

image

Tìm hiểu thêm về nhà thiết kế này tại đây: www.beekdesign.be

image

image

image

image

image

image

image