Gá để xe đạp và ghế dài của Roel Vandebeek

69

Dưới đây là thiết kế của nhà thiết kế Roel Vandebeek cho công ty Wolters, một công ty thiết kế thiết bị đường phố. Biết bao giờ chúng ta có những thiết bị như thế này hiện diện trên đường phố Việt nam, biết bao giò mọi người lại đi xe đạp trở lại. Nhớ cái gá để xe đạp bằng sắt uốn của ngày xưa quá.

image

Tìm hiểu thêm về nhà thiết kế này tại đây: www.beekdesign.be

C1 banner

image

image

image

image

image

image

image

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng