Dự án nhà ở của gia đình Alan-Voo

52

alan-voo-exterior3square.jpg

alan-voo-exterior.jpg

alan-voo-exterior2.jpg

alan-voo-kitchen.jpg

alan-voo-stair.jpg

alan-voo-main-space.jpg

Thông tin dưới đây được cấp bởi Neil M. Denari Architects Inc:

Alan-Voo Family House

Miêu tả dự án:

Các khách hàng của dự án cải tao / mở rộng nhà ở tự do và sáng tạo này là một cặp vợ chồng cùng 3 cô con gái. Người cha đạo diễn phim trailer, mẹ là một họa sỹ đồ họa và diễn họa, trong khi đó 3 cô con gái trong độ tuổi tiểu học, cơ sở và trung học cũng đắm chìm trong thế giới hình ảnh của cha mẹ chúng. Gia đình này yêu cầu mở rộng thêm 1000 foot vuông cho ngôi nhà hiện rộng 1000 foot vuông của họ.

Ngôi nhà được hoàn thành vào thang 7 năm 2007.

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng

2 BÌNH LUẬN