“Trung tâm thể thao nước mọc cánh”

47

Thiết kế hiện tại của Zaha Hadid

Trung tâm thể Olympic thao nước thiết kế bởi Zaha Hadid dành cho thế vận hôi Olympic 2012 tại London đã được sửa đổi khác so với thiết kế ban đầu (ảnh trên), hình ảnh thiết kế mới của cho thấy những cấu trúc chỗ ngồi tạm ở mỗi bên của công trình được thêm vào để giải quyết chỗ ngồi thiếu do việc cắt giảm số lượng số ghế của công trình so với thiết kế ban đầu. (theo như thiết kế ban đầu, Hadid tính toán số ghế ngồi gấp 3 thiết kế hiện tại ). Chỗ ngồi tạm này sẽ được dỡ bỏ khi công trình được đưa trở về tình trạng sử dụng bình thường.

Hai cánh mới

Nội thất

Xem movie dưới đây:

(Theo Design Boom)

1 BÌNH LUẬN