BMW Welt – Coop Himmelb[l]au

59

Ảnh bên là các hình ảnh về dự án BMW Welt , một trung tâm phân phối và công trình thử nghiệm thương hiệu mới tại Munich cho các nhãn hiệu xe ô tô được thiết kế bởi các kiến trúc sư Coop Himmelb[l]au . Công trình sẽ được mở của vào ngày 20 tháng 10.