BMW Welt – Coop Himmelb[l]au

73

Ảnh bên là các hình ảnh về dự án BMW Welt , một trung tâm phân phối và công trình thử nghiệm thương hiệu mới tại Munich cho các nhãn hiệu xe ô tô được thiết kế bởi các kiến trúc sư Coop Himmelb[l]au . Công trình sẽ được mở của vào ngày 20 tháng 10.

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng