Một vài hình ảnh về Đại nhà hát tại Bắc Kinh

55

Bên cạnh là một vài hình ảnh về Đại nhà hát quốc gia (National Grand Theatre) tại Bắc kinh do kiến trúc sư Paul Andreu thiết kế. Công trình này sẽ được khánh thành vào thứ 3 tới.

Để xem thêm hình ảnh 3D xin ghé thăm website của Paul Andreu.

Website của nhà hát: www.nationalgrandtheater.com

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng