Ghế tựa 01 & 02 – Alexander Kneller

44

Nhà thiết kế Alexander Kneller đã trình bày hai mẫu thiết kế ghế mới tại Show Tent London trong suốt Festival thiết kế London

C1 banner

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng