Ghế tựa 01 & 02 – Alexander Kneller

36

Nhà thiết kế Alexander Kneller đã trình bày hai mẫu thiết kế ghế mới tại Show Tent London trong suốt Festival thiết kế London