Aga Khan 2007: Tu bổ tổ hợp Amiriya, Rada, Yemen

34

Bằng cách dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết về khu vực, dự án phục hồi tổ hợp Amiriya tại Yemen đã cho thấy sự trở lại của các kỹ thuật thi công và trang trí đã mất. Dự án đã thể hiện một dấu mốc quan trọng trong việc bảo vệ các di sản văn hóa tại Yemen. Giải thưởng được trao cho các giám đốc dự án, các nhà khảo cổ học I-rac nổi tiếng và nhà phục chế Selma Al-Radi và đối tác Yemen của cô, Yalhya Al-Nasiri.

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng