Aga Khan 2007: Đại học công nghệ Petronas, Bandar Seri Iskandar, Malaysia

77

Với kiểu kiến trúc công nghệ cao đầy tính biểu tượng,Đại học công nghệ Petronas đã đưa ra một cấu trúc truyền cảm cho nền giáo dục phát triển không ngừng tại một quốc gia đang phát triển nhanh chóng. Giải thưởng được trao cho các kiến trúc sư: Foster + Partners và GDP Architects, cùng với Petronas Corporation (Petronas Towers đã đạt giải vào năm 2004).

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng