Aga Khan 2007: Chợ trung tâm, Koudougou, Burkina Faso

36

Chợ trung tâm Koudougou giới thiệu những các cách nâng cấp đơn giản bằng vật liệu truyền thống – đất nén – tạo nên một không gian quan trọng cho việc trao đổi dân dụng và tạo nên các cơ hội kinh tế, giúp phát triển và củng cố thị trấn cỡ vừa tại Burkina Faso. Giải thưởng sẽ được chia sẻ giữa các tác giả: chính quyền tự trị Koudougou, tổ chức hợp tác và phát triển Thụy sỹ và kiến trúc sư chủ chốt : Laurent Séchaud.

C1 banner

Các bạn có thể xem hình ảnh về dự án này ở bên cạnh.(Các bản vẽ được để ở kích thước lớn hơn)

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng