Aga Khan 2007: Cải tạo Walled City, Nicosia, Cyprus (đảo Sip)

66

Vào năm 1979, các đại diện của cộng đồng người Sip Hy lạp và người Sip Thổ nhĩ kỳ đã tổ chức một cuộc họp mặt lịch sử dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc nhằm vạch ra một kế hoạch cho việc cải tạo lại Walled City của Nicosia (Thành phố bị chia cắt). Bằng một nỗ lực bền bỉ và hợp tác dự án đã thành công trong việc đảo ngược lại sự suy tàn kinh tế lẫn vật lý của thành phố bằng cách phục hồi kiến trúc và tái sử dụng như một chất xúc tác cho việc nâng cấp chất lượng sống tại cả 2 phía của thành phố bị chia cắt này. Đại diện của cả 2 cộng đồng người Sip cũng sẽ chia sẻ giải thưởng với nhóm Nicosia Master Plan.

Để xem bản vẽ khổ lớn hơn xin hãy click hình bên phải

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng