Aga Khan 2007: Cải tạo thành phố Shibam

57

Cải tạo thành phố Shibam là một phần của dự án nhằm bảo tồn địa điểm đặc biệt này thành một cộng đồng “sống”, bằng cách hợp nhất việc tu bổ kiến trúc thành một quá trình sáng tạo nên các cấu trúc kinh tế và xã hội. Các tác giả đoạt giải thưởng là chính phủ Yemen và các tổ chức văn hóa quốc gia, German Technical Cooperation (GTZ) và cộng đồng thành phố Shibam.

Để xem bản vẽ khổ lớn hơn xem hình bên cạnh.

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng