Aga Khan 2007: Cải tạo thành phố Shibam

31

Cải tạo thành phố Shibam là một phần của dự án nhằm bảo tồn địa điểm đặc biệt này thành một cộng đồng “sống”, bằng cách hợp nhất việc tu bổ kiến trúc thành một quá trình sáng tạo nên các cấu trúc kinh tế và xã hội. Các tác giả đoạt giải thưởng là chính phủ Yemen và các tổ chức văn hóa quốc gia, German Technical Cooperation (GTZ) và cộng đồng thành phố Shibam.

Để xem bản vẽ khổ lớn hơn xem hình bên cạnh.