GIỚI THIỆU:
Giới thiệu tổng quan:

• Cuộc thi Holcim Awards lần 2 nhằm tìm kiếm những dự án xây dựng bền vững toàn cầu chính thức bắt đầu từ ngày 01 tháng 06 năm 2007 cho đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2008 (14giờ GMT) tại trang web www.holcimawards.org

• Cuộc thi Holcim Awards là một sáng kiến của tổ chức Holcim Foundation tại Thuỵ Sĩ.Cuộc thi tổ chức với các trường đại học của Thuỵ Sĩ như :ETH Zurich – Viện kĩ thuật liên bang Thuỵ Sĩ; Thuỵ Sĩ ;Viện kĩ thuật Masacachussett ở Cambridge, Mỹ; TJU – trường đại học Tongji ở Thượng Hải, Trung Quốc ; UIA – Trường đại học Iboeroamericana ở thành phố Mexico, Mexico; và Wits – Trường đại học Witwaterstand ở Johannesburg, Nam Phi.

• Tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc của cuộc thi Holcim Awards.Các bài dự thi phải nộp bằng tiếng Anh.

• Tổng giải thưởng cho 5 cuộc thi vùng và 2 cuộc thi toàn cầu là 2 triệu USD.

• Giải thưởng là một sáng kiến của tổ chức Holcim Foundationtại Thuỵ Sĩ nhắm khuyến khích và truyền cảm hứng cho các dự án xây dựng vượt qua tính truyền thống nhắm đến tính bền vững.

• Tất cả các dự án dự thi đều phải không dược thực hiện trước ngày 01 tháng 06 năm2007.Giai đoạn đầu của cuộc thi sẽ chọn ra các dự án đạt giải vùng và các dự án này nghiễm nhiên được xem xét cho giải thưởng toàn cầu vào năm 2009.

• Bên cạnh những dự án đang trong giai đoạn thiết kế , giải thưởng Holcim Awards cũng tìm kiếm những ý tưởng chỉ mới ởt mức ý tưởng .Giải thưởng “thế hệ tương lai ” này dành cho các tác giả dưới 35 tuổi.

Khu vực:

Cuộc thi Holcim Awards bao gồm 5 khu vực thi vùng (vào năm 2007/08) và cuộc thi toàn cầu (năm 2009).Cuộc thi Holcim Awards khu vực dựa vào 5 khu vực địa lí :Châu Âu , Bắc Mỹ , Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Á Thái Bình Dương “khu vực ” ở đây được định nghĩa dựa vào vị trí của dự án , trong trường hợp vị trí của dự án độc lập thì vị trí tác quyền sẽ dựa vào địa chỉ cư trú của tác giả chính.

Giải thưởng:

Tổng giá trị giải thưởng Holcim Awards cho mỗi khu vực và giải thưởng toàn cầu là 2 triệu USD .Giải thưởng cho mỗi năm khu vực là 270,000USD; trong đó giải vàng là 100,000USD; giải bạc là 50,000USD; giải đông flà 25,000USD; 3-6 giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng là 60,000USD.Ở cấp đọ khu vực, ban giám khảo cũng sẽ trao 3 giải thưởng “thế hệ tương lai” với tổng giá trị lên tới 35,000USD cho mỗi khu vực.Các giải thưởng khu vực sẽ được trao tại lế trao giải khu vực vào tháng 10/11 năm 2008.

Các dự án đoạt giải vàng bạc đòng tại các khu vực sẽ đương nhiên đủ đièu kiện để tham gia vào cuộc thi Holcim Awards toàn cầuvào năm 2009.Tổng giá trị của giải thưởng Holcim Awards taòn cầu lên tới 650,000USD, trong đó giải vàng là 300,000USD; giải bạc là 200,000USD; giải đồng là 100,000USD, và giải sáng tạo là 50,000USD.Các giải thưởng toàn cầu được trao tại lế trao giải Holcim Awards toàn cầu vào tháng 5/6 năm 2009.

Tất cả các giải thưởng sẽ được trao cho người trong danh sách tác giả chính như đã đăng kí trong dự án.Trongh trường hợp , dự án do nhiều người thực hiện, tác giả chính phải chỉ ra tiền thưởng sẽ được phân bố như thế nào theotỷ lệ phần trăm giữa tác giả chính và các đồng tác giả khác trong danh sách.

Tất cả các giải thưởng đều phải thông qua quá trình xác minh để kiểm tra tính hợp lệ và tuân theo luật của địa phươnh và quốc tế.

Ban giám khảo:

Sau khi thông qua quá trình tiền đánh giá về kĩ thậu một cách tập trung , ban giám khảo khu vực sẽ đánh giá và xếp hạng các dự án trong khu vực mình.Ban giám khảo khu vực sẽ được hỗ trợ của các trường đại học đối tác trong khu vực bao gồm và bao gồm các đại diện nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như khoa học, kinh tế và xã hội.Ban giám khảo toàn cầu được trung tâm kĩ thuật của Holcim Foundation hỗ trợ (viện công nghệ liên bang EYH Zủich, Viện kĩ thuâtj Masachussett và trường đại học tongji) và bao gồm các đại điẹn nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như khoa học , kinh tế và xã hội.

Danh sách và hồ sơ cảu tất cả các thành viên ban giám khảo Holcim Awards đều có trên website www.holcimawards.org.

ĐIỀU KIỆN:

Tham gia :

Giải thưởng Holcim Awards đánh giá cao sự đóng góp của các công trình xây dựng bền vững bất kể trong lĩnh vực nào từ kiến truc, thiết kế không gian và đô thị, công trình xây dựng dân dụng, và kĩ thuật cơ khí và các nghành liên quan khác.Thiết kế phải biếu hiện tương thích với 5 tiêu chuẩn của xây dựng bền vững .Để đủ tiêu chuẩn tham gia giải thưởng Holcim Awards các dự án phải ở giai đoạn thiết kế và có tính khả thi cao.Để tham gia cuộc thi này , dự án phải chưa được bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 06 năm 2007.Những dự án không đạt các tiêu chí này có thể bị ban giám khảo loại ra khỏi cuộc thi.

Giải thưởng thế hệ tương lai:

Tác giả dưới 35 tuổi (tính vào ngày 29 tháng 02 năm 2008 ) có thể hoặc tham gia vào giải thưởng dành cho dự án thiết kế hoặc vào giải thưởng thế hệ tương lai dành cho các ý tưởng và sự tưởng tượng (thậm chí tính khả thi rất thấp).Cho các dự án có nhiều tác giả, tất cả các tác giả phải đều dưới 35 tuổi (tính vào ngày 29 tháng 02 năm 2008).Các dự án không đạt các chỉ tiêu trên có thể bị ban giám khảo loại khỏi cuộc thi.

Tính hợp lệ:

Các dự án tham gia cuộc thi Holcim Awards có thể do một nhóm thiết kế gồm nhiều tác giả và các thành viên khác liên quan đến dự án nộp.Các thành viên thành viên tham dự có thể là người sáng lập/nhà đầu tư tư nhân, chính quyền hoặc các kién trúc sư/nhà quy hoạch/kĩ sư liên quan đến dự án miễn là họ có giữ quyền tác giả hay tham gia thoả thuận với người giữ quyền tác giả.Nhóm thiết kế phải đưa tên một đại diện có thẩm quyền đứng ra làm người liên lạc chính.

Lời tuyên bố trong Tuyên bố quyền tác giả trên mạng được xem là thật và tuân theo một cáh đầy đủ các luật và quy định hiện hành.Mỗi tác giả đều được yêu cầu làm rõ tính hợp lệ tham dự cuộc thi của mình .Tính hợp lệ của tác giả sẽ được kiểm tra lại sau cuộc họp ban giám khảo.

Các dự án tham gia cuọc thi Thế hệ tương lai cho ý tưởng và khái niệm do nhóm thiết kế bao gồm tác giả và các thành viên khác liên quan đến dự án nộp.Tất cả các tác giả đều phải dưới 35 tuổi (tính vào ngày 29 tháng 2 năm 2008).

Lời tuyên bố trong Tuyên bố quyền tác giả trên mạng được xem là thật và tuân theo một cách đầy đủ các luật và quy định hiện hành.Mỗi tác giả đều được yêu cầu làm rõ tính hợp lệ tham dự cuộc thi của mình .Tính hợp lệ của các tác giả sẽ được kiểm tra lại sau cuộc họp ban giám khảo.

Sự xung đột về lợi ích:

Những người không đủ tư cách tham dự cuộc thi là những người ở vị thế có thể ảnh hưởng đến quyết định của ban giám khảo hoặc có các xung đột về lợi ích.Điều này liên quan đặc biệt đến tất cả các thành viên ban giám khảo, người chấm thì và khách mời cũng như vợ (chồng ) họ, họ hàng cấp 1-2 hoặc bố mẹ chồng (vợ ), đối tác làm ăn , cấp trên trực tiếp hoặc cộng tác viên của những người không có tư cách tham gia cuộc thi.Nhân viên Holcim Foundation và nhân viên 5 trường đại học có thể tham gia cuộc thi nếu không liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức cuộc thi.

Sự đồng ý:

Bằng việc tham gia đóng góp vào cuộc thi , tất cả các thành viên bao gồm người tham gia , thành viên ban giám khảo , người chấm thi, khách mời tuyên bố đồng ý với các điều kiện hiện tại.Bằng việc đóng góp vào cuộc thi, người dự thi đồng ý chấp nhận quyết định của ban giám khảo là quyết định cuối cùng .Không người tham gia nào có quyền kháng cáo hoặc trông cậy vào luật quốc gia hoặc quốc tế.

Quyền sở hữu và bản quyền:

Mặc dù quyền tác giả , bao gồm chống lại việc ăn cắp ý tưởng và quyền phát hành thiết kế thuộc về mỗi tác giả , Holcim Foundation có quyền sử dụng dữ liệu , tài liệu , và hồ sơ một phần hặoc toan fphần , nội bộ hoặc bên ngoài dưới tất cả các hình thức cho mọi mục đíchmiễn là nó liên quan đến cuộc thi Holcim Awards.

Tài liệu

Các dự án tham dự cuộc thi có thể được Holcim Foundation biên tập cho mọi người có thể truy cập dưới hình thức điện tử hoặc in ấn, cho phép tác giả và cộng tác viên của họ có quyền theo đúng tuyên bố về tác quyền.

Lịch trình:

Cuộc thi bắt đầu : 01 tháng 06 năm 2007
Hết hạn nộp bài : 29 tháng 08 năm 2008
Họp của ban giám khảo vùng : tháng 6/7 năm 2008
Lễ trao giải vùng : tháng 10/11 năm 2008
Chấm bài và lễ trao giải Holcim Awards toàn cầu : Nửa đầu năm 2009.

Những đề mục cần thiết cho việc nộp bài dự thi:

Để tham gia cuộc thi mỗi thành viên / nhóm phải nộp bài thông qua internet với những thông tin bắt buộc sau:

Thông tin về tác giả của dự án

-Danh hiệu (Ông / Bà) – Tên – Nghề nghiệp – Giới tính – Tổ chức – Địa chỉ – Điện thoại – Fax – Email – Website

Mô tả dự án

– Tiêu đề của dự án – Thành phố – Đất nước – Loại dự án – Khách hàng – Tình trạng của dự án – Tình trạng cấp phép – Ngày dự tính khởi hành xây dựng – Mô tả dự án ( tối đa là 2800 kí tự )

Hình ảnh minh hoạ cho dự án

– Tối thiểu 5 và tối đa 10 hình ( hình ảnh , bản vẽ, kế hoạch… ) – Hai hình lớn hơn các hình khác – Lời chú thích trên mỗi hình ảnh

Hinh ảnh nhóm thiết kế ( không bắt buộc ) – Bạn nên đưa vào hình của bạn / hoặc tất cả tác giả dự án /nhóm thiết kế.

Trình bày về sự tương thích của dự án với 5 tiêu chuẩn của xây dựng bền vững – Một bài trình bày suc tích minh hoạ sự đóng góp của dự án của bạn đối với các tiêu chuẩn về xây dựng bền vững và một tiêu chí đặc biệt nào đó.

Tự đánh giá về 5 tiêu chí xây dựng bền vững

-Tự đánh giá cho điểm từ 1 đến 5 sao.
Dự án chỉ được nộp duy nhất thông qua internet. Dự án viết trên giấy sẽ không được chấp thuận.

Bạn nộp dự án thông qua 5 bước, mỗi bước sẽ được tự động lưu.
Sau khi điền vào các chi tiết liên lạc trong bước 2, bạn sẽ được cung cấp một ID và mật mã riêng.Bạn có thể chỉnh sửa bài thi của mình bất cứ lúc nào cho đến ngày hết hạn cuối cùng vào thứ 6, ngày 29,tháng 8, năm 2008vào 14 giờ GMT.

Để truy cập vào bài thi đã nộp, bạn chỉ cần nhập vào ID và mật khẩu trong bước 1.Bạn không cần phải nhập lại những dữ liệu đã được nhập trước đó.

THÔNG TIN KĨ THUẬT:

Những đòi hỏi của hệ thống

Nộp bài trên mạng thông qua các chương trình sau:

– Internet Explorer for Windows từ 5.0 – Mozilla Firefox – Opera từ 6.0

Nên kích hoạt Javacript.

Đưa hình ảnh lên mạng

Khổ hình

Hình ảnh nên dưới dạng jpg, bmp, png hoặc tif. Hình ảnh nên dưới dạng hình ngang (landscape ) theo tỉ lệ 4:3. Nên chú ý rằng độ phân của hình ảnh phải đủ lớn để có thể cho chất lượng hình ảnh tốt (tối đa 3mb) .File hình ảnh lớn hơn sẽ làm tăng đọ lớn của file PDF sau khi kết thúc việc nộp dự án trên mạng.

Lựa chọn và đưa hình ảnh lên mạng

File hình ảnh từ đĩa ổ cừng của bạn sẽ hoặc được chọn một cách tự động bằng cách bấm vào nút “ search file ”hoặc chọn bằng cách nhập vào đường dẫn của thư mục.Sau khi chọn được hình, hãy nhấn vào nút thích hợp ( Upload 1 đến upload 11). Hình ảnh lúc ấy được đưa lên mạng và sẽ có một dấu hiệu được đặt vào một vị trí đã được chọn.Trong trường hợp bạn muốn thay đổi thứ tự của các hình ảnh đã được đưa lên mạng thì bạn coe thể làm như thế bằng cách bấm vào những mũi tên màu đỏ .

Tốc độ truyển dữ liệu

Tuỳ thuộc vào tốc đọ truyền dữ liệu của đường truyền internet của bạn, quá trình đưa dữ liệu lên mạng có thể kéo dài vài phút, vì thế hãy kiên nhẫn.

Thắc mắc

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến quy trình cuộc thi hoặc các vấn đề về kĩ thuật gặp phải trong quá trình đưa dự án lên mạng, vui lòng liên lạc bộ phận :
Helpdesk : helpdesk@holcimawards.org.

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
145 head
AR Award dành cho các kiến trúc nổi bật 2007

AR Awards là giải thưởng lớn nhất và danh giá nhất dành cho các kiến trúc sư trẻ trên toàn Read more

157 head
AR Award 2006: Cầu bộ hành

Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm đoạt giải thưởng này năm 2006. Đầu tiên là công Read more

161 head
AR Award 2006: Trung tâm trị liệu tâm thần trẻ em

Trong số nhiều công trình dự thi đến từ Nhật bản, trung tâm trị liệu dành cho trẻ rối loạn Read more

168 head
AR Award 2006: Ngôi trường xây thủ công

Một vấn đề thường diễn ra là khát vọng vươn tới hiện đại tại các nước đang phát triển lại Read more

190 head
Phỏng vấn Jean Nouvel

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts Read more

do hoa da phuong tien head
Đồ họa đa phương tiện

Công nghệ hình ảnh đang tiến theo xu hướng: từ hình ảnh 2D trên film, giấy ảnh, màn ảnh... tiến Read more