Bài với tag: quy hoạch nông thôn

Quy hoạch nông thôn mới và câu chuyện tín ngưỡng

Trước ngọn gió đổi mới, chúng ta không thể giữ lại lối kiến trúc làng xã, các mẫu di tích lịch sử, di tích tâm linh cũ kỹ, bệ rạc. Tuy nhiên, không gian làng quê Việt Nam hôm nay tất yếu phải giữ lại được những nét đẹp nền nã, nhuần nhị cốt yếu trong cảnh quan, công trình kiến trúc cổ. Đọc tiếp →

09-05-2012 #

Năm 2012: Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới

Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho biết, để đẩy mạnh đề án xây dựng nông thôn mới trên diện rộng trong cả nước, mục tiêu … Đọc tiếp →

01-02-2012 #

Còn ruộng là còn làng mạc

Tính theo chiều dài của lưỡi cày từ 15-17cm, lớp đất mùn để trồng lúa nước được hình thành sau 1.500 đến 1.700 năm. Có ruộng là có làng, mất ruộng là mất đi văn … Đọc tiếp →

30-01-2012 #

Xây dựng nông thôn mới – Ưu tiên quy hoạch đất đai

Ban chỉ đạo Trung ương về chương trình xây dựng nông thôn mới cho biết, sau khi triển khai thí điểm nông thôn mới tại 11 xã, hiện đề án đã bắt đầu được triển khai rộng ra cả nước. Nhiều nơi làm rất thành công, mang lại một bộ mặt nông thôn mới. Tuy vậy, vẫn có nơi gặp khó khăn, bỡ ngỡ... Đọc tiếp →

30-06-2011 #