Các bài được gắn tag

quy hoạch nông thôn

Quy hoạch nông thôn: Méo mó, dị hợm...

Không có ai quản lý hình thái kiến trúc, bây giờ làng trở nên chắp vá, méo mó đến dị hợm. Nhà Pháp, nhà Nhật, nhà Thái, nhà Ả Rập, nhà Trung Quốc, nhà chia lô, nhà biệt thự, nhà mái ngói, nhà mái tôn... trộn lẫn vào nhau....

Quy hoạch nào giải quyết việc làm cho nông dân?

Theo xu hướng phát triển KCN, khu chế xuất được quy hoạch và xây dựng trong vùng sản xuất nông nghiệp, sẽ không thể tránh khỏi thu hẹp dần diện tích sản xuất nông nghiệp; vấn đề là phải làm sao cùng với phát triển công nghiệp song vẫn bảo......

Quy hoạch nông thôn mới và câu chuyện tín ngưỡng

Trước ngọn gió đổi mới, chúng ta không thể giữ lại lối kiến trúc làng xã, các mẫu di tích lịch sử, di tích tâm linh cũ kỹ, bệ rạc. Tuy nhiên, không gian làng quê Việt Nam hôm nay tất yếu phải giữ lại được những nét đẹp nền......

Xây dựng nông thôn mới - Ưu tiên quy hoạch đất đai

Ban chỉ đạo Trung ương về chương trình xây dựng nông thôn mới cho biết, sau khi triển khai thí điểm nông thôn mới tại 11 xã, hiện đề án đã bắt đầu được triển khai rộng ra cả nước. Nhiều nơi làm rất thành công, mang lại một bộ......