Gia hạn nộp bài tham dự Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2016

0
1140
Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2016

Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2016 (AAA2016) gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến 15/6/2016.

Giải thưởng năm nay không hạn chế hồ sơ dự thi cho 10 hạng mục và không thu phí tham dự. Các tác giả đạt giải sẽ được mời dự Lễ Trao Giải tổ chức cùng Đại hội ARCASIA 17 tại Hong Kong ngày 29/ 7/ 2016.

Thông tin chi tiết về Quy chế Giải thưởng, phiếu đăng ký và kế hoạch thời gian có tại link

Các tác giả tham dự phải gửi phiếu đăng ký theo mẫu đến địa chỉ: aca17hk@creativegp.com. BTC nhận được đăng ký sẽ cấp ID qua e-mail để người tham dự nộp hồ sơ online. Tác giả đồng thời gửi hồ sơ cho Hội Kiến trúc sư VN: vaa@hkts.vn để được xác nhận.

Thông tin chi tiết BTC Giải thưởng Hong Kong, vui lòng liên hệ:

Tony WONG email: aca17hk@creativegp.com và

KTS. Nghiêm Hồng Hạnh, Phó Ban Đối ngoại Hội KTSVN- 0904240240/ vaa@hkts.vn

CHIA SẺ
Bài viết trướcEden Landscape tuyển dụng Kiến trúc sư
Bài kếĐèn Manta Rhei của ART+COM & SELUX LED
Là một Kiến trúc sư, có đam mê, được đào tạo và tự học về truyền thông, anh muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề. Bên cạnh lĩnh vực truyền thông, anh đồng thời là sáng lập một văn phòng kiến trúc, một văn phòng thiết kế cảnh quan.