Kien Viet 04-01-2011, 11:00 #

A21 Studio: ngôi nhà M11

1293112306-dsc-2416-1000x664

Đơn vị thiết kế: A21 Studio

Địa điểm: Thủ đức, TP Hồ Chí Minh

Hoàn thành: 2009

Xây dựng: Cty Nhà dân

 

( Nguồn: archdaily.com & millimet design )

 

 

 

 

 comments powered by Disqus