Các chuyên đề Danh bạ Hội viên Hội KTSVN Danh bạ Công ty Danh bạ Sản phẩm Giới thiệu sách Diễn đàn Tìm kiếm
05-05-2010 10h00

Cuộc thi sáng tạo công nghệ và khoa học kỹ thuật cho những tài năng trẻ ASEAN

<p><strong><em>(Kienviet.net)</em> &#8211; Viện Hàn lâm kỹ thuật và công nghệ Đông Nam Á (<span class="caps">AAET</span>) hàng năm tổ chức các cuộc thi nhằm hỗ trợ và đẩy mạnh các sáng tạo khoa học, kỹ thuật và đổi mới công nghệ.</strong></p>

<p>Năm nay <span class="caps">AAET</span> tổ chức cuộc thi thiết kế <strong>NGÔI NHÀ <span class="caps">XANH</span></strong> thân thiện với môi trường với chi phí thiết kế dành cho những người có thu nhập thấp.</p>

<p>Link download thông báo &amp; form đăng ký <a href="http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/vcms/download_attachment?attachmentId=17648">tại đây</a></p>

<p>Xin mời các bạn độc giả quan tâm theo dõi và hưởng ứng:</p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/93.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/94.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/95.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/96.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/97.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/98.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/99.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/100.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/101.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/102.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/103.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/104.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/105.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/106.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/107.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/108.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/109.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/110.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/111.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/112.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/113.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/114.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/115.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

<p style="text-align:x;"><img style="max-width:100%;" src="/img/1121/116.jpg" alt="" x="464" x="600" /></p>

© Hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA) - Thành viên Liên hiệp Hội KTS Quốc tế (UIA),
Hội đồng KTS Châu Á (ARCASIA) và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam
Trụ sở: 23 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội